Thứ tư, 19/05/2021 - 10:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS VĂN VÕ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM HỌC THÊM THÁNG 11 NĂM 2019

Thời khóa biểu thực hiện từ 30/10/2019

LớpBa
(29/10)

(30/10)
Sáu
(01/11)
Bảy
(02/11)
9AAnh(Phương)Văn(Nguyệt)Toán(Thảo)Văn(Nguyệt)
9B Anh(Phương)Toán(Phin)Văn(Khẩn)
9CToán(Phin)Văn(Khẩn)Anh(Phương) 
8AVăn(Khẩn)Toán(Thảo)Văn(Khẩn) 
8BAnh(Lan) Văn(Nguyệt)Toán(Thảo)
8CVăn(Nguyệt)Toán(Phin) Toán(Phin)
7AToán(My)Văn(Trà) Anh(Lan)
7BVăn(Ngân)Anh(Lan)Văn(Ngân) 
7CToán(Quyền)Văn(Ngân) Toán(Quyền)
6A Toán(My)Toán(My)Văn(Trà)
6BVăn(Trà)Toán(Mai)Văn(Trà)Toán(Mai)
6CToán(Mai) Toán(Mai)Văn(Ngân)
LớpHai
(04/11)
Ba
(05/11)

(06/11)
Sáu
(08/11)
Bảy
(09/11)
Hai
(11/11)
Ba
(12/11)
9AToán(Thảo)Anh(Phương)Văn(Nguyệt) Toán(Thảo)Văn(Nguyệt)Anh(Phương)
9BVăn(Khẩn)Toán(Phin)Anh(Phương)Văn(Khẩn) Toán(Phin) 
9CToán(Phin) Văn(Khẩn)Anh(Phương)Toán(Phin)Văn(Khẩn)Toán(Phin)
8AAnh(Lan)Toán(Thảo) Toán(Thảo)Văn(Khẩn)Anh(Lan)Văn(Khẩn)
8BVăn(Nguyệt)Anh(Lan)Toán(Thảo)Văn(Nguyệt) Toán(Thảo)Anh(Lan)
8CAnh(Phương)Văn(Nguyệt)Toán(Phin)Toán(Phin)Văn(Nguyệt)Anh(Phương)Văn(Nguyệt)
7AVăn(Trà)Toán(My) Văn(Trà)Anh(Lan)Toán(My)Văn(Trà)
7BVăn(Ngân)Toán(Quyền)Anh(Lan) Toán(Quyền)Toán(Quyền)Văn(Ngân)
7CToán(Quyền) Văn(Ngân) Văn(Ngân) Toán(Quyền)
6AToán(My)Văn(Trà)Toán(My)Toán(My) Văn(Trà)Toán(My)
6B Toán(Mai)Văn(Trà)Toán(Mai)Văn(Trà)Toán(Mai) 
6CToán(Mai)Văn(Ngân)Toán(Mai)Văn(Ngân) Văn(Ngân)Toán(Mai)
Lớp
(13/11)
Sáu
(15/11)
Bảy
(16/11)
Hai
(18/11)
9AVăn(Nguyệt)Toán(Thảo)  
9BAnh(Phương)Toán(Phin)Văn(Khẩn) 
9CVăn(Khẩn)Anh(Phương)  
8AToán(Thảo)Văn(Khẩn)  
8B Văn(Nguyệt)Toán(Thảo) 
8C  Toán(Phin) 
7AToán(My) Anh(Lan) 
7BAnh(Lan) Văn(Ngân) 
7CVăn(Ngân) Toán(Quyền) 
6A Văn(Trà)Toán(My) 
6BVăn(Trà)Toán(Mai)Văn(Trà) 
6C Văn(Ngân)Toán(Mai) 
LớpBa
(19/11)
Sáu
(22/11)
Bảy
(23/11)
Hai
(25/11)
Ba
(26/11)

(27/11)
Sáu
(29/11)
9A  Toán(Thảo) Anh(Phương)Văn(Nguyệt)Toán(Thảo)
9B Văn(Khẩn)Toán(Phin)Toán(Phin) Anh(Phương)Văn(Khẩn)
9C Anh(Phương) Văn(Khẩn)Toán(Phin)Văn(Khẩn)Toán(Phin)
8A Toán(Thảo)Văn(Khẩn)Anh(Lan)Toán(Thảo) Anh(Lan)
8B Văn(Nguyệt) Toán(Thảo)Anh(Lan)Toán(Thảo)Văn(Nguyệt)
8C Toán(Phin)Văn(Nguyệt)Anh(Phương)Văn(Nguyệt) Anh(Phương)
7A  Anh(Lan)Toán(My)Văn(Trà)Toán(My)Văn(Trà)
7B  Toán(Quyền)Toán(Quyền)Toán(Quyền)Anh(Lan)Văn(Ngân)
7C  Văn(Ngân)  Văn(Ngân)Toán(Quyền)
6A Văn(Trà) Văn(Trà)Toán(My)Văn(Trà)Toán(My)
6B Toán(Mai)Văn(Trà)Toán(Mai)Toán(Mai)  
6C Văn(Ngân)Toán(Mai) Văn(Ngân)Toán(Mai)Toán(Mai)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 17
Tháng 05 : 377
Năm 2021 : 2.193